W obiektach AmberExpo zainaugurowano Tydzień Zawodowca. Wszystkie szkoły kształcące w zawodach, a więc i nasza szkoła, zaprezentowały ósmoklasistom swoją ofertę kształcenia na rok szkolny 2020/2021.

Nasza szkoła była bardzo widoczna. Przed budynkiem AmberExpo stał samochód naszego szkolnego Ośrodka Szkolenia Kierowców. W holu przy wystawionym szkolnym motocyklu uczniowie 2BT Kacper, Mateusz i Kevin rozdawali ulotki i opowiadali o szkole, motoryzacji. W sali zbiorczej na stanowisku ZSS ofertę prezentowali dwaj Mateusze z 3ATS i Jakub z 2BT pod opieką mgr Anny Rożek, mgr. inż. Jarosława Kuleszy i mgr. Jarosława Reszki.

mgr Sławomir Bochniak