W Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyły się uroczystości 60-lecia honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystości prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy ZSS w Gdańsku Sławomir Bochniak, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Pomorskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK, przedstawił krótki rys historyczny działania Czerwonego Krzyża, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz krwiodawstwa PCK w Polsce.

Podczas gali troje nauczycieli z naszej szkoły otrzymało wyróżnienia. Mgr Barbara Dembek-Bochniak została uhonorowana Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” przyznawaną przez Ministra Zdrowia za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa. Dyrektor mgr inż. Mirosław Sreberski otrzymał Odznakę Honorową PCK IV stopnia za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża, nadawaną przez Kapitułę Odznaki Honorowej PCK. Mgr. Sławomirowi Bochniakowi wręczono Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

mgr Barbara Dembek-Bochniak