Z dumą informujemy, że dwaj uczniowie Technikum nr 12 w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku - Szymon Czaja z 2PB oraz Dominik Wenta z 3ATS zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021!

Tym stypendium wyróżniani są uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Gratulujemy naszym Uczniom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom.

mgr Sławomir Bochniak

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2020/10/lista-stypendystow.pdf