Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku od wielu lat owocnie współpracuje z Firmą STAL Nowicki. 27 lutego, wręczając Współwłaścicielowi Firmy Panu Krystianowi Nowickiemu plakietę pamiątkową, symbolicznie podziękowaliśmy za otwartość i wspieranie działań edukacyjnych oraz wkład w rozwój szkolnictwa zawodowego branży motoryzacyjnej.

Wicedyrektor mgr Sławomir Bochniak