Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku - w załaczeniu.