Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 - Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte (Technikum nr 12, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12)

Zespół Szkół Samochodowych
im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

Poniżej w załączniku:

Regulamin przyjmowania kandydatów do szkół wchodzących w skład

Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku

oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych

powrót do góry