Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku informuje, że w dniu 23.01.2023 r. o godz. 8.05 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu o wartości niższej niż kwota 130 000 zł dotyczącym sprawowania profilaktycznej opieki medycznej nad kandydatami na uczniów oraz uczniami Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku.