Drodzy Maturzyści

 W związku z informacją Dyrektora CKE od 2 do 8 kwietnia 2020 r. macie możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu maturalnego.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach:

 

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek)

język polski (poziom podstawowy  PP)

 język polski (poziom rozszerzony PR)

 fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek)

matematyka (PP)

 matematyka (PR)

 filozofia (PR)

 język łaciński (PR)

 historia sztuki (PR)

 historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP)

 języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia (wtorek)

biologia (PR)

wos (PR)

 geografia (PR)

 informatyka (PR)

8 kwietnia (środa

chemia (PR)

 historia (PR)

PP – poziom podstawowy
PR – poziom rozszerzony

Przystąpienie do  próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym znajdziecie na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych OKE (oke.gda.pl).

mgr Alina Barsowska-Sołobodowska