Na zakończenie Gdańskiego Tygodnia Zawodowca miała miejsce VII Gala wręczenia statuetek i dyplomów w ramach konkursu "Pracodawca Przyjazny Gdańskiej Szkole Zawodowej".

Z radością informujemy, że laureatem w branży mechanicznej została nominowana przez Zespół Szkół Samochodowych firma BIG Autohandel.

Gala odbyła się w formie wideokonferencji. W gabinecie dyrektora ZSS przed komputerem zasiedli: Gość honorowy - Dyrektor Generalny BIG Autohandel Amadeusz Juszczak, wicedyrektor Iwona Orłowska, zastępca kierownika warsztatów Sławomir Bochniak oraz uczeń 3BT Technikum nr 12 Jakub Skałuba.

W odpowiednim momencie połączenie z Gdańską Samochodówką zostało wyróżnione. Jakub przedstawił laudację, a wicedyrektor Orłowska wręczyła Panu Juszczakowi statuetkę oraz dyplom, który wystosowała do BIG Autohandel Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Firma BIG Autohandel w 2021 roku obchodzi 30 lat działalności. Jest najstarszym w Trójmieście Autoryzowanym Dealerem marki Ford. Firma prócz sprzedaży aut, części i akcesoriów oferuje przede wszystkim serwis mechaniczny oraz blacharsko lakierniczy. Specjalizuje się w naprawach nadwozi. Jest to centrum motoryzacyjne z prawdziwego zdarzenia. BIG Autohandel współpracuje z ZSS od 20 lat. Wszechstronna wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz stale podnoszone kwalifikacje pracowników Firmy są gwarantem znakomitej jakości szkolenia praktycznego przyszłych mechaników pojazdów samochodowych, techników pojazdów samochodowych, elektromechaników w pojazdów samochodowych i blacharzy samochodowych. Od początku współpracy Firma wzorowo organizowała zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, przyjmowała w serwisach i salonach wycieczki uczniów ZSS. Wielokrotnie organizowała dla uczniów i nauczycieli warsztaty o tematyce samochodowej, z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i użyciem nowoczesnych technologii, goszcząc uczestników. Od 2018 roku Firma przyjmuje uczniów na staże w ramach realizacji projektu “Gdańsk Miastem Zawodowców - Podniesienie Jakości Edukacji Zawodowej” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Jest liderem w liczbie przyjmowanych stażystów. Firma brała czynny udział w organizacji wyposażenia Ośrodka Egzaminacyjnego w ZSS, doradzając i konsultując zakup pomocy dydaktycznych do realizacji egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których przyjmuje uczniów na zajęcia praktyczne. Sprzęt jest wykorzystywany zarówno podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych, jak i podczas całego procesu kształcenia. BIG Autohandel systematycznie, nieodpłatnie przekazuje szkole pomoce dydaktyczne w postaci podzespołów pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez nauczycieli ZSS podczas praktycznej nauki zawodu.

Swoimi działaniami BIG Autohandel od 20 lat ma niepodważalny wkład w popularyzację zawodów motoryzacyjnych, w kształcenie kadr branży motoryzacyjnej oraz we wspieranie szkoły w różnych aspektach jej działania.

mgr Sławomir Bochniak