Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku informuje, że na stronie
http://miniportal.uzp.gov.pl/ 
trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
"Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. A2, C i kwalifikacji wstępnej dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 12". 
Link do postępowania: miniPortal (uzp.gov.pl).
Zachęcamy do zapoznania się z SWZ oraz składania ofert.