Poprawkowy egzamin maturalny w części pisemnej odbędzie się 24.08.2021 r. w świetlicy szkolnej o godz.9.00.
Egzamin jest przeprowadzany dla absolwentów, którzy do 12 lipca 2021 r. złożyli oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu.
Egzamin odbywa się w reżimie sanitarnym i zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na egzaminie w terminie głównym.
Absolwenci powinni przybyć na egzamin o godzinie 8.15. 
mgr Alina Barsowska-Sołobodowska