Na wniosek Rady Rejonowej HDK PCk w Gdańsku Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK nadała pani Dagmarze Romanowicz, kierowniczce OSK Poldek, medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią aktywną działalnośc na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK, w tym wielkie wsparcie dla naszego KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku. Obowiązki zawodowe uniemożliwiły pani Romanowicz przyjęcie tego medalu podczas uroczystych obchodów 5-lecia naszego Klubu. W związku z tym wiceprzowdniczący Pomorskiej Okręgowej Rady HDK PCK, prezes KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku Sławomir Bochniak wraz z sekretarzem Klubu Barbarą Dembek-Bochniak złożyli przedświąteczną wizytę w OSK Poldek i wręczyli pani Dagmarze Romanowicz rzeczone wyróżnienie oraz naszego klubowego Pięciolatka.

Serdecznie dziękujemy pani Dagmarze Romanowicz za wielką pomoc, którą otacza nasz szkolny Klub!

Sekretarz KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku