Dnia 05.07.2022 r. zapraszam do sekretariatu szkoły po odbiór świadectw maturalnych bądź zaświadczeń z wynikami egzaminów maturalnych.
Absolwentom, którzy są uprawnieni do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym przypominam, że zobowiązani są wypełnić załącznik nr 7 (do pobrania poniżej) i złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (nie później niż do 12 lipca 2022 r.)
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r o godz. 9.00 w szkole według harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły.
Na egzamin należy stawić się co najmniej na pół godziny przed jego rozpoczęciem. 
mgr Alina Barsowska - Sołobodowska