Dnia 05 lipca 2021 r.  zapraszam do odbioru świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie szkoły.
 
Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym: 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00. 
 
Przypominam, że przystąpienie do egzaminu w terminie poprawkowym wymaga złożenia w terminie do 12 lipca 2021 r. :
 "Załącznika 7_2314: Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowy"
Szczegółowe informacje odnośnie organizacji egzaminu będą dostępne na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły w sierpniu.
 
mgr Alina Barsowska-Sołobodowska