W nowy rok szkolny wchodzimy nowym krokiem... Pod koniec ubiegłego roku szkolnego ZSS wziął udział w konkursie Grantów BRD, mającym na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizator konkursu - Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - pozytywnie zaopiniowała wniosek na zakup symulatora jazdy napisany przez nauczycieli Annę Rożek i Jarosława Reszkę. Cały projekt wsparła również niezawodna Rada Rodziców oraz Gmina Miasto Gdańsk. Symulator cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

mgr Anna Rożek, mgr Jarosław Reszka