Z radością i dumą informujemy, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej dwie nauczycielki Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku zostały uhonorowane zewnętrznymi nagrodami.

Mgr Katarzyna Bartel, nauczycielka matematyki i informatyki, jako jedna ze 104 gdańskich pedagogów otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska.

Mgr Barbara Dembek-Bochniak, urlupowana nauczycielka matematyki i informatyki aktualnie zajmująca stanowisko wizytatora w Kuratorium Oświaty w Gdańsku, jako jedna z 12 pedagogów w województwie pomorskim otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Obu Paniom składamy serdeczne gratulacje. Cieszymy się, że praca naszych nauczycieli jest doceniana.

mgr Sławomir Bochniak