m42m44.jpg

Planowany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas czwartych dla kwalifikacji M.42 (technik pojazdów samochodowych) oraz M.44 (technik mechanik) odbędzie się w sesji styczeń-luty 2019 r.
Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu w tej sesji, zobowiązani są złożyć pisemną deklarację osobiście do wicedyrektor mgr inż. Iwony Orłowskiej w terminie do 9 września 2018 r.

TUTAJ - szczegółowy harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w roku 2019 (*.pdf)

Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska