Informuję, że w sekretariacie szkoły czekają na każdego ucznia przystępującego do egzaminu maturalnego indywidualne loginy i hasła.

Loginy i hasła służą do logowania do systemu ZIU, w którym będzie możliwość sprawdzenia wyników egzaminu.

Loginy proszę odbierać w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

mgr Alina Barsowska-Sołobodowska