KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSS W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w określone dni i godziny:
  poniedziałek : 8:00 – 16:00
  środa: 7:30 – 13:00 ; 16:00 – 17:00
  czwartek: 8:00 – 15:00
  W pozostałe dni nauczyciele bibliotekarze są dostępni online poprzez wiadomości gpe  i aplikację TEAMS od 7:30 do 15:30
 2. Istnieje możliwość mailowego zamówienia książek z biblioteki ZSS pod adresem: biblioteka@zss.gda.pl i odebrania ich osobiście w godzinach ustalonych wyżej.
 3. Uczeń przed wejściem do biblioteki nakłada maseczkę i dezynfekuje ręce.
 4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od siebie – 1,5 m.
 5. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby.
 6. Uczniowie nie mogą korzystać z wolnego dostępu do półek.
 7. Książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 8. Uczniowie zwracają książki zgodnie z procedurą:
  a) uczeń podaje swoje imię i nazwisko oraz klasę
  b) otwiera książkę i podaje numer inwentarzowy, bibliotekarz odpisuje z konta czytelnika
  c) nauczyciel bibliotekarz wkłada kartę do książki
  d) uczeń odkłada egzemplarz w wyznaczone miejsce na okres dwudniowej kwarantanny

Zasady obowiązują od dnia 19.10.2020 r. do zakończenia nauczania zdalnego.

                                                                                                              Oprac. Renata Marczuk i Ewa Potulska

                                                                                                                             19 października 2020