W środę 30 października w godzinach 16:00-18:00 odbędą się indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Nauczyciele będą oczekiwać zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych w pokoju nauczycielskim lub w salach lekcyjnych, których są opiekunami.

mgr inż. Iwona Orłowska

Dla wygody można wcześniej  zgłosić chęć rozmowy (pisząc przez GPE lub przekazując informację przez dziecko), aby umówić się na godzinę we wskazanym miejscu (pokój nauczycielski, konkretna sala) i tym samym uniknąć poszukiwań nauczyciela w szkole, uniknąć oczekiwania w przypadku, gdy nauczyciel będzie akurat rozmawiał z innymi rodzicami/opiekunami prawnymi.