Komunikat dla uczniów/absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w sesji czerwiec/lipiec 2020
Absolwenci i uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2020  i zdali zarówno część pisemną jak i część praktyczną tego egzaminu, mogą od dnia 31 sierpnia 2020r. odebrać w sekretariacie szkoły (lub u wychowawcy) DYPLOMY ORAZ ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE. 
GRATULUJEMY!!!

Komunikat dla uczniów klas IV Technikum Nr 12 (rok szkolny 2020/2021)

Planowany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas czwartych dla kwalifikacji MG.43 (technik pojazdów samochodowych) oraz MG.44 (technik mechanik) odbędzie się w sesji styczeń/ luty 2021 r. Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu w tej sesji, zobowiązani są złożyć pisemną deklarację osobiście do wicedyrektor mgr inż. Iwony Orłowskiej w terminie do 15 września 2020 r.

W załączniku - szczegółowy harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w roku 2021.

Informacja o "poprawkach" egzaminu zawodowego

Uczniowie Technikum Nr 12 w roku szkolnym 2020/2021 (IVATS, IVBTS, IVATM) oraz absolwenci z lat poprzednich Technikum Nr 12 , którzy nie przystąpili do egzaminu lub nie uzyskali wymaganej ilości punktów na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w poprzednich sesjach, mogą przystąpić ponownie do egzaminu (lub jednej części). 

Aby przystąpić do egzaminu w najbliższej sesji styczeń/luty 2021, należy złożyć wypełnioną deklarację osobiście do mgr inż. Iwony Orłowskiej do 15 września 2020 r.  (do 11 września 2020 - dla deklaracji na egzamin zgodny z podstawą programową 2012)

Załączniki:
  1. szczegółowy harmonogram egzaminów 2021 dla egzaminu obejmującego Podstawę Programową 2012
  2. szczegółowy harmonogram egzaminów 2021 dla egzaminu obejmującego Podstawę Programową 2017
  3. Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021
  4. Deklaracja przystąpienia do egzaminu - podstawa programowa 2012
  5. Deklaracja przystąpienia do egzaminu - podstawa programowa 2017

Deklarację można pobrać  w sekretariacie szkoły.

mgr inż. Iwona Orłowska