Absolwenci i uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2019 i zdali zarówno część pisemną jak i część praktyczną tego egzaminu, mogą od dnia 30 sierpnia 2019 r. odebrać w sekretariacie szkoły (lub u wychowawcy) DYPLOMY ORAZ ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE.

GRATULUJEMY!!!

mgr inż. Iwona Orłowska