Zapraszamy tegorocznych absolwentów, którzy zdali wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, po odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dyplomy można odbierać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.
Gratulujemy!
mgr Iwona Orłowska