Uczniowie Technikum nr 12 w roku szkolnym 2018/2019 (IIIATS, IIIBTS, IVATS, IVBTS, IVATM) oraz absolwenci z lat poprzednich Technikum nr 12 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12, którzy nie przystąpili do egzaminu lub nie uzyskali wymaganej ilości punktów na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w poprzednich sesjach, mogą przystąpić ponownie do egzaminu (lub jednej części).
Aby przystąpić do egzaminu w najbliższej sesji styczeń/luty 2019, należy złożyć wypełnioną deklarację (dostępną w lewym menu w linku "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie") osobiście do mgr inż. Iwony Orłowskiej do 9 września 2018 r.

TUTAJ szczegółowy harmonogram egzaminów 2019 (*.pdf)
TUTAJ wzór deklaracji (*.doc)
TUTAJ informacja dla ucznia/absolwenta na temat procedur egzaminu. (*.pdf)
Deklarację można pobrać również w sekretariacie szkoły.

Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska