Uwaga maturzyści!

Na

STRONIE INTERNETOWEJ

ostępne są:

  • harmonogram wszystkich egzaminów maturalnych,
  • harmonogram ustnych egzaminów z języka polskiego,
  • harmonogram ustnych egzaminów z języków obcych.

Hasło do wejścia na stronę dostępne u wychowawców.

Harmonogramy części ustnych będą aktualizowane. Numery sal również mogą ulec zmianie.
mgr Alina Barsowska-Sołobodowska

rrfdos