Harmonogram spotkań klas z wychowawcami i opiekunami w dniu 01 września 2020 r.

GRUPA I

klasy drugie i trzecie Branżowej Szkoły I stopnia nr 12

GODZ. 9.00

(czas trwania spotkania – max. 60 minut)

klasa

wychowawca

opiekun warsztatowy

miejsce spotkania

2Gm

Andrzej Modzelewski

Piotr Mielke

207

2Ge

Joanna Karczewska

Piotr Trześniowski

303

2Gmb

Andrzej Fiedorowicz

Andrzej Fiedorowicz

103

2Gkm

Joanna Kupper

Wojciech Brzuszkiewicz

307

2Pm

Agata Rymkiewicz- Zaorska

Wojciech Brzuszkiewicz

300

2Pe

Marta Król

Jan Kuldanek

209

2Pmb

(mechanik motocyklowy
oraz blacharz samochodowy)

Ewa Magnucka

blacharz samochodowy - Ryszard Dzitko

mechanik motocyklowy - Jarosław Kuleszo

 

108

2Pkm

Katarzyna Bartel

Piotr Trześniowski

104

3amt

Krzysztof Finster

Sławomir Bochniak

202

3mbl

Michał Sosler

mechanik pojazdów samochodowych – Sławomir Bochniak

blacharz – Ryszard Dzitko

200

3em

Jarosław Rydzewski

Sławomir Bochniak

świetlica

3km

Anna Rożek

Krzysztof Mrugała

312

 

GRUPA II

klasy drugie, trzecie i czwarte Technikum nr 12

GODZ. 10.30

(czas trwania spotkania – max. 60 minut)

 

klasa

wychowawca

opiekun warsztatowy

miejsce spotkania

2GA

Teresa Salamądry

Piotr Rymiński

303

2GB

Edyta Zgiet-Mazur

Piotr Rymiński

300

2GTM

Irena Chojnacka

Andrzej Fiedorowicz

w

3ATS

Wiesława Brzuszkiewicz

Sławomir Bochniak

202

3BT

Andrzej Bocer

Sławomir Bochniak

100

4ATS

Marek Bober

 -------

pracownia

4BTS+4ATM

Ewa Galuchowska-Karpus

 -------

209

2PA

Katarzyna Bartel

Krzysztof Mrugała

104

2PB

Jerzy Szurdak

Piotr Mielke

205

2PTM

Ewa Potulska

Leszek Skowron

108

 

GRUPA III

klasy pierwsze

GODZ. 12.00

klasa

wychowawca

opiekun warsztatowy

miejsce spotkania

IATS

technik pojazdów samochodowych

Jarosław Reszka

Andrzej Bartosiewicz

312

IBTS

technik pojazdów samochodowych

Wiesław Świąder

Andrzej Bartosiewicz

207

ITM

technik mechanik

Katarzyna Gumiela

Andrzej Bartosiewicz

307

1m

mechanik pojazdów samochodowych

Renata Marczuk

Sławomir Wasiak

200

1e

elektromechanik pojazdów samochodowych

Marta Klawikowska

Jan Kuldanek

305

1km

kierowca mechanik

Piotr Kopij

Piotr Kopij

103

1b/l

blacharz/lakiernik samochodowy

Sławomir Wasiak

Sławomir Wasiak

209

1mt

mechanik pojazdów samochodowych/mechanik motocyklowy

Leszek Skowron

mechanik pojazdów samochodowych – Leszek Skowron

mechanik motocyklowy - Jarosław Kuleszo

303