W załączniku poniżej harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

mgr Alina Barsowska-Sołobodowska