Terminarz roku szkolnego 2019/2020

I semestr od 02.09 do 22.12.2019

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

02.09.2019

Praktyka zawodowa klasy 3ATS, 3BTS, 3ATM.

09.09-04.10.2019

WYWIADÓWKA 1

11.09.2019

Dzień Edukacji Narodowej.

14.10.2018

Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami.

30.10.2019

Próbna matura.

listopad 2019

ŚWIĘTO SZKOŁY – 61 rocznica Gdańskiej Samochodówki.

23.11.2019

Podjęcie decyzji o studniówkach przez klasy maturalne
 – informacja do dyrektora.

do 06.12.2019

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe M.42, M.44.

listopad 2019

Wystawienie ocen śródrocznych.

do 13.12.2019

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna .

19.12.2019

Koniec I semestru. Klasowe spotkania świąteczne.

20.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna.

od 23.12. 2019
do 31.12. 2019

II semestr od 02.01 do 26.06.2020

WYWIADÓWKA 2

08.01.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe M.42, M.44.

10.01.2020
- etap pisemny
11.01-15.02.2020
- etap praktyczny
(inne kwalifikacje)
09.01.2020
- etap praktyczny M.42
14–17.01.2020
- etap praktyczny M. 44

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

10.01.2020

Ferie zimowe.

13-26.01.2020

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe M.12, M.18, MG.17,MG.24, MG23, AU.04.

marzec 2020

Rekolekcje wielkopostne.

wg porozumienia

Wiosenna przerwa świąteczna.

09-14.04.2020

Technikum nr12 (klasy czwarte)– poinformowanie uczniów o przewidywanych  rocznych ocenach  klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

06.03.2020

WYWIADÓWKA 3 - dla klas czwartych Technikum nr 12.

Konsultacje indywidualne z rodzicami - pozostałe oddziały.

11.03.2020

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach maturalnych.

17.04.2020

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas kończących się maturą.

21.04.2020

Uroczyste zakończenie nauki w klasach maturalnych.

24.04.2020

Dni wolne od zajęć edukacyjnych.

4-6.05.2020

Matura 2020.

04-22.05.2020

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12, Technikum nr 12
- poinformowanie uczniów o  przewidywanych rocznych ocenach  klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

do 08.05.2020

WYWIADÓWKA 4.

13.05.2020

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

12.06.2020

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  MG.18, MG.12, MG.17, MG.24, MG.23, AU.04.

23.06.2020
- etap pisemny
24.06-09.07.2020
- etap praktyczny

Ostateczny termin wystawiania ocen w oddziałach.

15.06.2020

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

23.06.2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

26.06.2020

Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia.

ostatni tydzień sierpnia