TERMINARZ  NAJWAŻNIEJSZYCH  ZADAŃ

 ROK  SZKOLNY 2022/2023

I semestr od 01.09 do 22.12.2022

II semestr od 02.01 do 23.06.2023

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13.10.2022, 31.10.2022,

02.05.2023, 04.05.2023, 05.05.2023, 08.05.2023,

05.06.2023, 06.06.2023, 07.06.2023, 09.06.2023.

Lp.

Treść zadania

Termin, uwagi

1.       

 Rozpoczęcie roku szkolnego:

01.09.2022 r.

2.       

Spotkanie Dyrektora i wychowawców z rodzicami klas pierwszych:

07.09.2022 r.

3.       

Praktyki zawodowe:

 

klasa 3ATS

30.01-24.02.2023 r.

klasa 3BTS

27.02-24.03.2023 r.

klasa 3TM

27.03-28.04.2023 r.
(z wyłączeniem wiosennej przerwy świątecznej)

klasa 4PA

05.09-30.09.2022 r.

klasa 4PB

03.10-28.10.2022 r.

klasa 4PTM

07.11-02.12.2022 r.

4.       

WYWIADÓWKA Nr I (dotyczy klas starszych)

14.09.2022 r.

5.       

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2022 r.

6.       

Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami

26.10.2022 r.

7.       

Próbna matura – OKE

listopad 2022 r.

8.       

Ślubowanie klas pierwszych

wg zarządzenia

9.       

ŚWIĘTO SZKOŁY – 64 rocznica ,,Gdańskiej Samochodówki”

23.11.2022 r.

10.   

Podjęcie decyzji o ,,studniówkach” przez klasy maturalne –   

informacja do dyrektora

do 02.12.2022 r.

11.   

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MEC.09, MOT.06.

listopad 2022 r.

12.   

Wystawienie ocen śródrocznych

do 16.12.2022 r.

13.   

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna według zarządzenia

21.12.2022 r.

14.   

Koniec I półrocza. Klasowe spotkania świąteczne z wychowawcami

22.12.2021 r.

15.   

Zimowa przerwa świąteczna

od 23.12. 2022 r.

do 31.12. 2022 r.

16.   

WYWIADÓWKA Nr II – według zarządzenia

11.01.2023 r.

17.   

Analityczna Rada Pedagogiczna według zarządzenia

01.02.2023 r.

18.   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MOT.06, MEC.09.

10.01-14.01.2023 r.
- etap pisemny

09.01.2023 r.- etap praktyczny MOT.06

16.01-19.01.2023 r. – etap praktyczny MEC.09

09.01-21.01.2023 r. -etap praktyczny (pozostałe kwalifikacje)

19.   

Ferie zimowe

16.01.-29.01.2023 r.

20.   

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MOT.02, MOT.05, MEC.03, MOT.01, MOT.04, TDR.01

kwiecień 2023 r.

21.   

Rekolekcje wielkopostne

wg porozumienia

22.   

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04-11.04.2023 r.

23.   

Technikum nr 12 (klasy czwarte) – poinformowanie uczniów o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

do 24.03.2023 r.

24.   

WYWIADÓWKA nr III - Technikum nr12 (klasy czwarte)

Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami –pozostałe oddziały

29.03.2023 r.

25.   

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach maturalnych

21.04.2023 r.

26.   

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas kończących się maturą

24.04.2023 r.

27.   

Uroczyste zakończenie nauki w klasach maturalnych

28.04.2023 r.

28.   

Matura 2023

maj 2023/ OKE

29.   

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12, Technikum nr 12
- poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

do 26.05.2023 r.

30.   

WYWIADÓWKA nr IV – według zarządzenia

31.05.2023 r.

31.   

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie MOT.02, MOT.05, MEC.03,  MOT.01, MOT.04, TDR.01

02 – 07.06.2023 r.- etap pisemny

(28.06.2023 r. – termin dodatkowy)

01.06.2023 r – etap praktyczny TDR.01

01.06-18.06.2023 r. – etap praktyczny – pozostałe kwalifikacje

(29.06.2023 r. – termin dodatkowy)

32.   

Ostateczny termin wystawiania ocen w oddziałach

16.06.2023 r.

33.   

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

19.06.2023 r.

34.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023 r.

35.   

Analityczna Rada Pedagogiczna

28.06.2023 r.

36.   

Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia

21.08-25.08.2023 r.

37.   

Rada Pedagogiczna

30.08.2023 r.