TERMINARZ  NAJWAŻNIEJSZYCH  ZADAŃ

 ROK  SZKOLNY 2021/2022

I semestr od 01.09 do 22.12.2021 r.

II semestr od 03.01 do 24.06.2022 r.

Lp.

Treść zadania

Termin, uwagi

1.       

 Rozpoczęcie roku szkolnego:

01.09.2021 r.

2.       

Spotkanie Dyrektora i wychowawców z rodzicami klas pierwszych:

08.09.2021 r.

3.       

Praktyki zawodowe:

 

klasa 3GB

13.09-08.10.2021 r.

klasa 3GA

11.10-08.11.2021 r.

klasa 3GTM

15.11-10.12.2021 r.

klasa 3PA

10.01-04.02.2022 r.

klasa 3PB

28.02-25.03.2022 r.

klasa 3PTM

28.03-29.04.2022 r.
(z wyłączeniem wiosennej przerwy świątecznej
14-19.04.2022)

4.       

WYWIADÓWKA Nr I (dotyczy klas starszych)

15.09.2021 r.

5.       

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021 r.

6.       

Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami

20.10.2021 r.

7.       

Próbna matura – OKE

listopad 2021 r.

8.       

Ślubowanie klas pierwszych

wg zarządzenia

9.       

ŚWIĘTO SZKOŁY – 63 rocznica ,,Gdańskiej Samochodówki”

23.11.2021 r.

10.   

Podjęcie decyzji o ,,studniówkach” przez klasy maturalne –   

informacja do dyrektora

do 03.12.2021 r.

11.   

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MG. 43, MG.44.

listopad 2021 r.

12.   

Wystawienie ocen śródrocznych

do 14.12.2021 r.

13.   

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna według zarządzenia

20.12.2021 r.

14.   

Koniec I półrocza. Klasowe spotkania świąteczne z wychowawcami

22.12.2021 r.

15.   

Zimowa przerwa świąteczna

od 23.12. 2021 r.

do 31.12. 2021 r.

16.   

WYWIADÓWKA Nr II – według zarządzenia

12.01.2022 r.

17.   

Analityczna Rada Pedagogiczna według zarządzenia

07.01.2022 r.

18.   

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MG.43, MG.44.

11.01.2022 r.
- etap pisemny

10.01-03.02.2022 r.- etap praktyczny (inne kwalifikacje)

10.01.2022 r. – etap praktyczny MG.43

14.01.2022 r.-etap praktyczny MG. 44

19.   

Ferie zimowe

14.02.-27.02.2022 r.

20.   

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MOT.02, MOT.05, MEC.03, MOT.01, MOT.04, TDR.01

marzec 2022 r.

21.   

Rekolekcje wielkopostne

wg porozumienia

22.   

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04-19.04.2022 r.

23.   

Technikum nr 12 (klasy czwarte) – poinformowanie uczniów o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

do 25.03.2022 r.

24.   

WYWIADÓWKA nr III - Technikum nr12 (klasy czwarte)

Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami –pozostałe oddziały

30.03.2022 r.

25.   

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach maturalnych

22.04.2022 r.

26.   

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas kończących się maturą

25.04.2022 r.

27.   

Uroczyste zakończenie nauki w klasach maturalnych

29.04.2022 r.

28.   

Matura 2022

maj 2022/ OKE

29.   

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12, Technikum nr 12
- poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

do 27.05.2022 r.

30.   

WYWIADÓWKA nr IV – według zarządzenia

01.06.2022 r.

31.   

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie MOT.02, MOT.05, MEC.03,  MOT.01, MOT.04, TDR.01

02 – 07.06.2022 r.- etap pisemny

(23.06.22r. – termin dodatkowy)

01.06.2022 r – etap praktyczny TDR.01

(23.06.22r. – termin dodatkowy)

01.06-19.06.2022 r. – etap praktyczny – pozostałe kwalifikacje

(29.06.22r. – termin dodatkowy)

32.   

Ostateczny termin wystawiania ocen w oddziałach

15.06.2022 r.

33.   

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

20.06.2022 r.

34.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022 r.

35.   

Analityczna Rada Pedagogiczna

01.07.2022 r.

36.   

Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia

ostatni tydzień sierpnia

37.   

Rada Pedagogiczna

31.08.2022 r.