Terminarz roku szkolnego 2020/2021

I semestr od 01.09 do 22.12.2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego.

01.09.2020

Praktyka zawodowa klasy 3ATS

07.09-02.10.2020

Spotkanie dyrektora z maturzystami

wg CKE i OKE

Spotkanie dyrektora z uczniami zdającymi egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

wg CKE i OKE

WYWIADÓWKA 1

09.09.2020

Praktyka zawodowa klasy 3BT

05.10-30.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej.

14.10.2020

Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami.

21.10.2020

Próbna matura.

listopad 2020

ŚWIĘTO SZKOŁY – 62 rocznica Gdańskiej Samochodówki.

23.11.2020

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MG.43, MG.44.

listopad 2020

Podjęcie decyzji o studniówkach przez klasy maturalne
 – informacja do dyrektora.

do 04.12.2020

Wystawienie ocen śródrocznych.

do 14.12.2020

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

21.12.2020

Koniec I semestru. Klasowe spotkania świąteczne.

22.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna.

od 23.12. 2020
do 31.12. 2020

II semestr od 04.01 do 25.06.2021

WYWIADÓWKA 2

13.01.2021

Praktyka zawodowa klasy 2GA

11.01-29.01.2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MG.43, MG.44.

12.01.2021 
- etap pisemny
13.01-19.02.2021
- etap praktyczny
(inne kwalifikacje)
11.01.2021
- etap praktyczny MG.43
13–15.01.2021
- etap praktyczny MG. 44

Ferie zimowe.

01-14.02.2021

Praktyka zawodowa klasy 2GB

15.02-05.03.2021

Praktyka zawodowa klasy 2GTM

08.03-26.03.2021

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MG.12, MG.18, MG.17, MG.24, MG23, AU.04.

marzec 2021

Rekolekcje wielkopostne.

wg porozumienia

Wiosenna przerwa świąteczna.

01-06.04.2021

Technikum nr12 (klasy czwarte)– poinformowanie uczniów o przewidywanych  rocznych ocenach  klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

26.03.2021

WYWIADÓWKA 3 - dla klas czwartych Technikum nr 12.

Konsultacje indywidualne z rodzicami - pozostałe oddziały.

31.03.2021

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach maturalnych.

23.04.2021

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas kończących się maturą.

26.04.2021

Uroczyste zakończenie nauki w klasach maturalnych.

30.04.2021

Matura 2021.

maj 2021

Branżowa Szkoła I stopnia nr 12, Technikum nr 12
- poinformowanie uczniów o  przewidywanych rocznych ocenach  klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

do 21.05.2021

WYWIADÓWKA 4.

26.05.2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  MG.18, MG.12, MG.17, MG.24, MG.23, AU.04.

22.06.2021
- etap pisemny
23.06-08.07.2021
- etap praktyczny

Ostateczny termin wystawiania ocen w oddziałach.

14.06.2021

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25.06.2021

Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia.

ostatni tydzień sierpnia