Kadra kierownicza


P. O. DYREKTORA
mgr inż. Iwona Orłowska

WICEDYREKTORZY
ds. dydaktycznych: mgr Alina Barsowska-Sołobodowska
ds. wychowawczych: mgr Katarzyna Bartel
ds. kształcenia zawodowego: mgr Sławomir Bochniak

KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH
mgr inż. Jacek Cichowlas

KIEROWNIK GOSPODARCZY
mgr Marzena Szczepińska