Kadra kierownicza


P.O. DYREKTORA
mgr Alina Barsowska-Sołobodowska

WICEDYREKTORKI
ds. dydaktycznych: mgr Alina Barsowska-Sołobodowska
ds. wychowawczych: mgr inż. Iwona Orłowska

KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH
mgr inż. Jacek Cichowlas

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH
mgr Sławomir Bochniak

KIEROWNIK GOSPODARCZY
mgr Marzena Szczepińska