Biblioteka - Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte (Technikum nr 12, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12)

Zespół Szkół Samochodowych
im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

Harmonogram pracy nauczycieli-bibliotekarzy w roku szkolnym 2021/2022*

                                                                 

dzień

Ewa Potulska

Renata Marczuk

Godziny udostępniania biblioteki

Poniedziałek

7:30 – 13:15

 

7:30 – 8:20

9:55 – 12:55

14:35 – 16:00

 

7:30 – 16:00

12:55 – 14:35 – przerwa

Wtorek

7:30 – 12:55

7:30 – 10:05

11:00 – 14:30

7:30 – 14:30

Środa

7:30 – 12:55

13:40 – 14:30

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

Czwartek

7:30 – 9:10

10:50 – 13:50

15:25 – 16:55

8:30 – 15:30

7:30 – 16:30

Piątek

7:30 – 9:10

9:55 – 14:40

7:30 – 11:40

7:30 – 14:30

 

*Harmonogram pracy nauczycieli-bibliotekarzy w roku szkolnym 2021/2022 może ulec zmianie ze względu na zmiany w planie zajęć dydaktycznych                                 

Obowiązuje od 02.11.2021 r..

mgr inż. Ewa Potulska - koordynator biblioteki

powrót do góry