Grono pedagogiczne 2019/2020


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
mgr Andrzej Bocer -  język angielski, język niemiecki
mgr Alina Barsowska-Sołobodowska - język angielski
mgr Małgorzata Czerniawska - pedagog
mgr Iwona Długońska-Stanisz - język polski
mgr Katarzyna Gumiela - język angielski
ks. mgr Rafał Hallmann - religia
mgr January Hirsz - język niemiecki
mgr Joanna Karczewska - język angielski
ks. mgr Wojciech Kawczyński - religia
mgr Joanna Kupper - przewodnicząca, język angielski
mgr Ewa Magnucka - język polski
mgr Renata Marczuk - wiedza o kluturze, nauczyciel bibliotekarz
mgr Elżbieta Piskorowska - religia
mgr Anna Rożek - historia, wos, przedmioty zawodowe
mgr Agata Rymkiewicz-Zaorska - język angielski
mgr Teresa Salamądry - język polski
mgr Jerzy Szurdak - historia, WOS


ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I ŚCISŁYCH
mgr Ewa Galuchowska-Karpus - przewodnicząca, biologia, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Katarzyna Bartel - matematyka, informatyka
mgr Wiesława Brzuszkiewicz - chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości
mgr Barbara Dembek-Bochniak - matematyka, informatyka
mgr Katarzyna Domarecka - matematyka, fizyka
mgr Wiesław Kwiatkowski - fizyka
mgr Lucyna Pisiak - geografia
mgr Edyta Zgiet-Mazur - matematyka


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW SPORTOWO-OBRONNYCH
mgr Krzysztof Finster - wf, edukacja dla bezpieczeństwa - przewodniczący
mgr Marta Król - wf
mgr Jarosław Reszka - wf, instruktor nauki jazdy
mgr Jarosław Rydzewski - wf, bhp
mgr Michał Sosler - wf, podstawy przedsiębiorczości


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI TEORETYCZNEJ NAUKI ZAWODU
mgr inż. Wiesława Elek - przewodnicząca
mgr inż. Marek Bober
mgr inż. Irena Chojnacka
inż. Leszek Górecki
mgr inż. Renata Groń
mgr inż. Andrzej Grzyb
mgr inż. Kazimierz Kiszka
mgr inż. Janusz Kulik
mgr inż. Grzegorz Mazurczyk
mgr inż. Andrzej Modzelewski
mgr inż. Lech Obara
mgr inż. Iwona Orłowska
mgr inż. Ewa Potulska - koordynator biblioteki
mgr inż. Grzegorz Rynkiewicz
mgr Dagmara Soćko
mgr inż. Bożena Skwiot
mgr inż. Mirosław Sreberski


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
mgr Sławomir Bochniak - przewodniczący
mgr inż. Andrzej Bartosiewicz
kol. Wojciech Brzuszkiewicz
mgr inż. Jacek Cichowlas
mgr Ryszard Dzitko
inż. Andrzej Fiedorowicz
mgr Piotr Kopij - instruktor nauki jazdy
mgr inż. Jan Kuldanek
mgr inż. Jarosław Kuleszo
mgr inż. Piotr Mielke
kol. Krzysztof Mrugała - instruktor nauki jazdy
mgr Piotr Rymiński
inż. Grzegorz Sęk
mgr inż. Leszek Skowron
mgr Piotr Trześniowski - instruktor nauki jazdy
mgr inż. Sławomir Wasiak