Grono pedagogiczne 2021/2022


PEDAGOG SZKOLNY
mgr Małgorzata Czerniawska

PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Karolina Mazur

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
mgr Agata Rymkiewicz-Zaorska - język angielski - przewodnicząca
mgr Andrzej Bocer -  język angielski, język niemiecki
mgr Alina Barsowska-Sołobodowska - język angielski
mgr Małgorzata Czerniawska - pedagog
mgr Iwona Długońska-Stanisz - język polski
mgr Katarzyna Gumiela - język angielski
mgr January Hirsz - język niemiecki
mgr Monika Kapela - język angielski
mgr Joanna Karczewska - język angielski
mgr Joanna Kupper - język angielski
mgr Ewa Magnucka - język polski
mgr Renata Marczuk - wiedza o kluturze, nauczyciel bibliotekarz
mgr Elżbieta Piskorowska - religia
mgr Anna Rożek - historia, wos, przedmioty zawodowe
mgr Teresa Salamądry - język polski
mgr Dagmara Soćko - język polski, plastyka, BHP, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr  Marek Taba - historia


ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I ŚCISŁYCH
mgr Ewa Galuchowska-Karpus - przewodnicząca, biologia, podstawy przedsiębiorczości, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Katarzyna Bartel - matematyka, informatyka
mgr Wiesława Brzuszkiewicz - chemia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości
mgr Barbara Dembek-Bochniak - urlop
mgr Katarzyna Domarecka - fizyka
mgr Maria Gorlewicz - chemia
mgr Marta Klawikowska - matematyka
mgr Wiesław Kwiatkowski - fizyka
mgr Lucyna Pisiak - geografia
mgr Iwona Sokołowska - informatyka
mgr Dominika Szulińska - geografia
mgr Edyta Zgiet-Mazur - matematyka


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW SPORTOWO-OBRONNYCH
mgr Marta Król - wf - przewodniczący
mgr Krzysztof Finster - wf, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jarosław Reszka - wf, instruktor nauki jazdy
mgr Jarosław Rydzewski - wf, bhp
mgr Michał Sosler - wf, podstawy przedsiębiorczości


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI TEORETYCZNEJ NAUKI ZAWODU
mgr inż. Wiesława Elek - przewodnicząca
mgr inż. Marek Bober
mgr inż. Irena Chojnacka
mgr inż. Konrad Deszczyński
inż. Leszek Górecki
mgr inż. Renata Groń
mgr inż. Andrzej Grzyb
mgr inż. Kazimierz Kiszka
mgr inż. Andrzej Modzelewski
mgr inż. Lech Obara
mgr inż. Iwona Orłowska
mgr inż. Ewa Potulska - koordynator biblioteki
mgr inż. Grzegorz Rynkiewicz


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
mgr Sławomir Bochniak - przewodniczący
mgr inż. Andrzej Bartosiewicz
kol. Wojciech Brzuszkiewicz
mgr inż. Jacek Cichowlas
mgr Ryszard Dzitko
inż. Andrzej Fiedorowicz
mgr Piotr Kopij
kol. Dariusz Kos
mgr inż. Jan Kuldanek
mgr inż. Jarosław Kuleszo
mgr inż. Piotr Mielke
kol. Krzysztof Mrugała
kol. Maciej Reinholz - instruktor nauki jazdy
mgr inż. Leszek Skowron
mgr Piotr Trześniowski - instruktor nauki jazdy
mgr inż. Sławomir Wasiak
kol. Robert Żarliński