Ponownie możemy spotykać się z uczniami kończącymi szkoły podstawowe!

Nasi uczniowie wczoraj w Szkole Podstawowej w Łęgowie, pod opieką mgr. Piotra Kopija, a dzisiaj w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, pod opieka mgr. Jarosława Reszki, podczas targów szkół ponadpodstawowych zapoznawali swoich młodszych kolegów z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Samochodowych na rok szkolny 2022/2023.

mgr Piotr Kopij

mgr Jarosław Reszka