Wczoraj w holu szkoły dominował kolor pomarańczowy - symbol programu „Tumbo Pomaga”. Program ten  powstał, aby pomóc dzieciom i młodzieży w żałobie oraz ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom, którzy towarzyszą im w tych trudnych chwilach.

Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz smakołyków (tu również panował kolor pomarańczowy), z którego całkowity dochód zasilił konto Fundacji Hospitacyjnej, organizującej program.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się w organizację kiermaszu, upiekli pyszne ciasta, sprezentowali słodycze i owoce. Dziękujemy też naszym wspaniałym uczniom, którzy poprowadzili kiermasz. To wielki honor mieć ludzi o tak dobrych sercach w naszej szkolnej społeczności!

Organizację akcji w szkole nadzorowała pedagog szkolny Małgorzata Czerniawska oraz nauczyciele: Wiesława Brzuszkiewicz, Reanta Marczuk oraz Wojciech Brzuszkiewicz.

mgr Barbara Dembek-Bochniak

Zdjęcia dzięki uprzjmości organizatorek