Panowie, jesteście niezawodni! Dziś na apel o oddanie krwi odpowiedzieli Jakub Karcz z 3mbl Branżowej Szkoły nr 12 i Klaudiusz Chabros z 4ATS Technikum nr 12 i im przyznajemy tytuł Bohaterów Dnia! Pomogliście komuś w leczeniu choroby, a może nawet uratowaliście życie! To również wielki akt patriotyzmu!

Czy ujawnią się inni, którzy nie pozostali lub nie pozostaną obojętni na ludzką niedolę i udadzą się do najbliższego punktu krwiodawstwa (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku - ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 4; Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku - ul. Polanki 117). Nie zapomnijcie o zaświadczeniu o oddaniu krwi oraz pamiątkowym zdjęciu :)

Sekretarz KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku Barbara Dembek-Bochniak