Kolejni zacni absolwenci odbierają swoje egzemplarze „Kronik Gdańskiej Samochodówki”. Dziś gościliśmy kmdr. por. dr. Mirosława Franciszka Chmielińskiego, starszego wykładowcę z Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, który ukończył naszą szkołę w 1982 roku. Po przesympatycznej rozmowie kmdr por. dr Chmieliński, jako Dziekan Uzbrojeniowców Floty Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, przyjął autorkę opracowania w poczet Honorowych Przyjaciół Broni Rakietowej i Artylerii Oksywskiej Alma Mater.

Kolejny zacny absolwent, który stał się właścicielem dwóch tomów historii szkoły spisanej na kartach kronik oraz na witrynach szkolnych ZSS, to dyrektor naszej Jubilatki mgr inż. Mirosław Sreberski, który ukończył naszą szkołę w 1981 roku.

Przypominam, że książki można nabywać bezpośrednio w sali 101, lub odebrać podczas obchodów jubileuszu w szkole, wcześniej wpłaciwszy 107 zł na  konto Rady Rodziców (z dopiskiem „Książki”). Jeżeli książek wystarczy, będzie je też można nabyć podczas obchodów w szkole.

Autorka "Kronik Gdańskiej Samochodówki" mgr Barbara Dembek-Bochniak