Przypominamy, że 9 stycznia 2023 roku rozpoczyna się sesja egzaminacyjna (egzaminy zawodowe).

Egzaminy pisemne rozpoczynają się 10 stycznia i trwają do 12 stycznia 2023 roku. Odbywają się w sali 105. Każdy uczeń ma wyznaczony dzień i godzinę egzaminu! Na egzamin zdający muszą się stawić 30 minut przed wyznaczonym czasem.

Na egzamin pisemny uczniowie muszą przynieść dokument tożsamości i czarny długopis. Egzamin pisemny trwa 60 minut, a dla osób które wnioskowały o dostosowanie - 90 minut.

Egzaminy praktyczne rozpoczynają się 9 stycznia i trwają do 17 stycznia 2023 roku. Odbywają się w wyznaczonych salach. Wszyscy uczniowie również otrzymali swoje indywidualne harmonogramy egzaminów. Na egzaminy praktyczne trzeba się zgłosić 30 minut przed wyznaczoną godziną. Oczywiście należy zabrać z sobą dokument tożsamości i czarny długopis.

Szczegółowe informacje o przyborach na egzamin znajdują się tutaj.

Jeżeli któryś z uczniów ma wątpliwości, na którą godzinę i w jaki dzień ma się stawić na egzamin, to koniecznie musi się skontaktować z wicedyrektorem Sławomirem Bochniakiem!

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU JEST OBOWIĄZKOWE DLA KAŻDEGO UCZNIA I JEST WARUNKIEM UKOŃCZENIA SZKOŁY (BĄDŹ OTRZYMANIA PROMOCJI DO KLASY WYŻSZEJ)!