23 listopada nasza SAMOCHODÓWKA obchodzi swoje urodziny
- w tym roku już sześćdziesiąte drugie!

Tradycją w tym dniu było uroczyste przyjmowanie do grona samochodziarzy pierwszaków,
którzy składali ślubowanie na sztandar szkoły.

W tym roku święto obchodzimy inaczej niż zwykle.

Ze zwyczajowych obchodów pozostaje nam jedynie
przywilej złożenia serdecznych życzeń wszystkim,
którym bliska jest nasza Gdańska Samochodówka.

Wielu rocznikom naszego Szczepu Korbowodowego
składamy życzenia
zdrowia, pomyślności - wszystkiego, co najlepsze!