32. mobilny pobór krwi w ZSS - Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte (Technikum nr 12, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12)

Zespół Szkół Samochodowych
im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

Zaproszenie na 32. mobilny pobór krwi w ZSS w Gdańsku
Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej w tym roku szkolnym akcji honorowego oddawania krwi,
która odbędzie się w piątek 11 września 2020 roku od 8:30 do 13:30!
Zapraszamy pełnoletnich, zdrowych, wypoczętych, najedzonych uczniów, absolwentów i sympatyków!

Prezes KHDK PCK przy ZSS w Gdańsku mgr Sławomir Bochniak

powrót do góry