Przypominamy, że 1 czerwca 2022 roku rozpoczyna się sesja egzaminacyjna (egzaminy zawodowe).

Egzaminy pisemne rozpoczynają się 2 czerwca i trwają do 7 czerwca 2022 roku. Odbywają się w sali 101 i sali 105. Każdy uczeń ma WYZNACZONY DZIEŃ I GODZINĘ egzaminu! Na egzamin zdający muszą się stawić 30 minut przed wyznaczonym czasem.

Na egzamin pisemny uczniowie muszą przynieść dokument tożsamości i czarny długopis. Mogą posiaać kalkulator prosty i małą butelkę wody. Egzamin pisemny trwa 60 minut, a dla osób które wnioskowały o dostosowanie - 90 minut.

Egzaminy praktyczne rozpoczynają się 1 czerwca i trwają do 19 czerwca 2022 roku. Odbywają się na warsztatach szkolnych (oprócz uczniów w zawodzie kierowca mechanik). Wszyscy uczniowie również otrzymali swoje indywidualne harmonogramy egzaminów. Na egzaminy praktyczne trzeba się zgłosić 30 minut przed wyznaczoną godziną. Oczywiście należy zabrać z sobą dokument tożsamości, czarny długopis i odzież roboczą.

Jeżeli któryś z uczniów ma wątpliwości, na którą godzinę i w jaki dzień ma się stawić na egzamin, to koniecznie musi się skontaktować z wicedyrektor Iwoną Orłowska (Technikum nr 12) lub z-cą kierownika warsztatów Sławomirem Bochniakiem (Szkoła Branżowa I stopnia nr 12)!

NIESTAWIENIE SIĘ NA EGZAMIN MOŻE SKUTKOWAĆ NIEUKOŃCZENIEM SZKOŁY, A W PRZYPADKU KLAS TRZECICH TECHNIUKM - BRAKIEM PROMOCJI DO KLASY CZWARTEJ!
PODEJŚCIE DO EGZAMINU JEST OBOWIĄZKOWE DLA KAŻDEGO UCZNIA I JEST WARUNKIEM UKOŃCZENIA SZKOŁY (BĄDŹ OTRZYMANIA PROMOCJI DO KLASY WYŻSZEJ)!